Diákotthoni aktivitások és tevékenységek

Sportszakkör

A közös sportolás révén a tanulók az egészséges életmódot és a társadalomba való beilleszkedést sajátítják el. Ezen sporttevékenységek lebonyolítására az iskola tornatermét használják, szép időben lehetőségük van friss levegőn tartózkodni az otthon és a tó természetes környezetében. A kollégiumban két pingpongasztal található. Az egyik a lányok szintjén, a másik pedig a fiúk emeletén van.

*

Kultúrális-művelődési (művészeti) szekció

Az egyének érdeklődési körének megfelelően a tanulók megismerkednek az irodalmi alkotásokkal, megszeretik az olvasást, részt vesznek irodalmi vetélkedőkön, versenyeken. A szakkör keretein belül irodalmi esteket, kreatív műhelyfoglakozásokat szervezünk az otthonban, együttműködünk az iskolai és a városi könyvtárral is.

.

*

Környezetvédelem szekció

Az ökológiai szakkör berkein belül cél a környezetvédelem fontosságának tudatosítása. A műanyag kupakok más funkciót kapnak: díszítik az épült falait. Rendszeres gyűjtésükkel újrahasznosítási és humanitárius akciókban vesznek részt a diákok. A bentlakók rendben tartják a diákotthon körüli területet, gyógynövényeket, virágokat ültetnek, madáretetőt készítenek.

*

Sakkszakkör

A sakk játék, amely megtanítja a gyerekeket a komoly munka értékelésére, emellett lehetőséget ad felismerni és megoldani a problémás helyzeteket. A kollégium diákjai, Brinza Dezső mentorálásával, csütörtökönként gyakorolhatnak, fejleszthetik kognitív készségeiket, önbecsülésüket és csapat -szellemüket..

*

A tanulók munkái, alkotásai

A tanév során a diákotthon lakóinak és a nevelőknek lehetőségük nyílik különféle ötletes tevékenységeken keresztül kifejezni kreativitásukat. Az ünnepek, jeles napok alkalmával műhelyfoglalkozásokat szervezünk, melynek keretében a fiatalok minőségi időt töltenek el társaikkal.

*

DOMIJADA - A diákotthonok találkozója

A bentlakók évente egyszer részt vehetnek a Kollégiumok Kulturális és Művészeti Találkozóján, ill. sport és egyéb rendezvényeken, melyekre a diákotthon falain belül működő szekciókon keresztül készülnek fel. A fiatalok tapasztalatokat cserélnek más otthonokból származó középiskolásokkal, és ezáltal új ismereteket sajátítanak el.

*

Kirándulások és látogatások

Szervezett utazások, látogatások alkalmával a diákok megismerkednek egy ország történelmével, kulturális örökségével, látnivalóival, hagyományaival. A kirándulások során szocializálódnak, elfogadják a különbözőségeket és toleranciát tanulnak.

*

Szabadidő

A tanév során a diákotthon berkeiben különféle programokat, versenyeket szervezünk, mint: bográcsfőző és sampiteevő verseny, jelmezbál, karaoke. Topolya utcáin barangoltunk „A legszebben feldíszített újévi ablak” pályázat alkalmával, szervezetten filmeket és sportmérkőzéseket néztünk. Ilyen és hasonló jellegű szabadidős tevékenységek teszik tartalmassá az ittlétet.

.

*
*

A diákotthon lakói a médiában

A helyi médiával együttműködve a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy hallassák hangjukat különböző témákban.