Élemiszeripari-biotechnológiai technikus

Szak elnevezése: Élelmiszeripari-biotechnológiai technikus (szerbül: Прехрамбени биотехнолошки техничар)

Szak időtartama: 4 év

Szak kódja: SBBT SB 4A38M

Ha szereted a kémiát, itt a helyed! Otthon segítesz a szüleidnek sütögetni? Érdekel, hogyan készülnek az élelmiszerek? A szüleid élelmiszergyártással foglalkoznak és érdekel az ilyen munka? Szereted a labormunkát? Érdekel az élelmiszerek összetétele és vizsgálata? A legjobb helyen jársz!

Az egészséges élet egyik elengedhetetlen folyamata a helyes táplálkozás. Fontos, hogy milyen tápanyagból, mikor és mennyit viszünk be a szervezetünkbe. Ezen tápanyagok összetételének ismeretében helyesebb étrendet tudunk összeállítani magunknak és másoknak is. Azonban ehhez elengedhetetlen ismernünk az élelmiszerek feldolgozásának, előállításának és tartósításának technológiáit. Ezen a szakon mindezt könnyedén elsajátíthatod.

A szak elvégzés után elhelyezkedhetsz bármilyen élelmiszergyártással foglalkozó vállalatnál, de akkor sincs baj, ha a továbbtanulást fontolgatod: bármely technológiai vagy kémiai szakirányú egyetemhez jó alapot fogsz kapni a szak által.

Általános tantárgyak

Anyanyelvedet illik ismerni és helyesen használni. Az általános kultúra alapja, hogy ismered a fontosabb irodalmi műveket és azok íróit. Megtanítunk helyesen fogalmazni, melynek hasznát veheted majd a pályázatírás során. Mindezt persze szerb nyelven is. Egy élemiszeriparban dolgozónak illik alapszinten ismernie valamilyen idegen nyelvet, hogy könnyebben tudjon majd kapcsolatot tartani a külföldi kollégáival és így naprakész információkhoz jutni. Erre is megtanítunk. Egy élelmiszeripari technikus állandóan számol, táblázatokat és grafikonokat böngész - erre való a matematikai, valamint a számítástechnikai és informatikai tudás. Ez utóbbi segítséget nyújthat neked abban is, hogy egyes kémiai számításokat legyeszerűsíts, de azt se felejtsd el, hogy ma már egyes élelmiszervizsgáló berendezések is számítógéppel összekötve elemeznek.

Ezenkívül vigyázunk arra is, hogy egészséges légy. Erre szolgálnak a különféle sportok, melyeket testnevelés órákon gyakorolhatsz. Az alapkultúra része történelmünk és földrajzunk ismerete - lesz lehetőséged ezt is elsajátítani. Környezetünk eléggé szennyezett, ezért megtanítunk arra is, hogyan épül fel az és hogyan védd meg gyerekeidnek is.

Egy élelmiszeripari technikusnak ismernie kell a gazdaságot is - erre fog majd megtanítani a vállalkozási ismeretek tantárgy. A szociológián keresztül megismerkedsz majd a társadalmi folyamatokkal és az államberendezéssel is. Lelkedet is ápoljuk a polgári nevelés vagy a hittan segítségével. És mindez nem elég, akkor az osztályfőnöki órán  is sokminden szóba fog kerülni.

Szaktantárgy-témakörök

Kémia és fizika

Az élelmiszeripar a kémián alapszik. Az egyes élelmiszereket kémiai vizsgálatok segítségével tudjuk elemezni. A kémiához kapcsolódik a fizika is: hővel melegítünk, meghatározott erővel zúzzuk össze a vizsgálni kívánt anyagot, stb.

Ebbe a szaktantárgy-témakörbe a következő tantárgyak tartoznak: Táplálkozástan, Kémia, Fizika, Analitikai kémia, Fizikai kémia, Enzimológia és Mikrobiológia.

Táplálkozástanból megismerkedhetsz a helyes táplálkozás alapjaival.

Kémiából az élelmiszeriparban előforduló alapvető kémiai folyamatokkat ismerheted meg.

Fizikából elsajátíthatod azokat a folyamatokat, amelyik fizikailag elősegítik az egyes élelmiszeripari folyamatokat.

Anilitikai kémiából megtanulhatod a kémiai elemzés módszereit.

Fizikai kémiából elsajátíthatod a kémiai folyamatok fizikai megnyilvánulásait.

Enzimológiából az enzimek élelmiszererkre gyakorolt hatását ismerhetitek meg.

Mikrobiológiából megismerheted a gombák és baktériumok élemiszerekre gyakorolt hatásait.

 


Élemiszeripari technológiák

Azt biztos tudod, hogy minden élelmiszert valamilyen recept alapján készítenek el. A recepteknek szigorú előíráskonak kell megfelelniük, melyekről az adott élelmiszer előállíásának technológiája gondoskodik.

Ebbe a szaktantárgy-témakörbe tartoznak a Víztechnológia, Malomipari technológia, Édesipari technológia, Alkoholmentes üdítőitalok technológiája, Olajok és növényi zsiradékok technológiája, Tejtechnológia, Hústechnológia és Sütőipari technológia tantárgyak.

Mivel sokféle élelmiszer létezik, sokféle technológia is van. A szaktantágy-témakörön belül megismerkedhettek a vidékünkön előforduló fontosabb élelmiszergyártási technológiákkal. Ilyenek például a malomipari-, tej-, hús-, cukor-, édesipari- és üdítőital-technológiák. Ezen kívül fontos ismernetek a víz kezelését valamint az olajok és zsírok technológiáját is.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogyan őrizzük meg ezen élelmiszereket. Erre szolgál a Romlás és tartósítás tantárgy ismeretanyaga.

Élelmiszerfeldolgozás

Az élelmiszerek feldolgozás útján vállnak fogyaszthatóvá. Ezen folyamatok ismerete elengedhetetlen egy élelmiszeripari technikus számára.

Ezt a következő tantárgyakból tanulhatod meg: Laboratóriumi alapműveletek, Technológiai műveletek és Élemiszeripari minőségellenőrzés .

Laboratóriumi alapműveletekből megtanulhatod az élelmiszerlaborban előforduló eszközök neveit, azok használatát, valamint alapot kapsz egyes kísérletek elvégzéséhez is.

Technológiai műveletekből megismerkedhetsz az egyes technológiák által használt feldolgozási eljárásokkal, azok tulajdonságaival és elemeivel.

Az Élelmiszeripari minőségellenőrzés tantárgy megmutatja neked, hogy milyen műveleteket kell elvégezned bizonyos élelmiszerek minőségvizsgálata során.

Oktatott tantárgyak, érettségi vizsga, továbbtanulás és munkalehetőség

  1. Elsős tantárgyak
  2. Másodikos tantárgyak
  3. Harmadikos tantárgyak
  4. Negyedikes tantárgyak
  5. Érettségi vizsga
  6. Továbbtanulás és munkalehetőség

 Az első osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak      
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 3 111
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 74
3. Angol nyelv Енглески језик 2 74
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 74
5. Matematika Математика 3 111
6. Számítástechnika és informatika Рачунарство и информатика 2 74
7. Történevem Историја 2 74
8.  Ökológia és környezetvédelem Екологија и заштита животне средине 1 37
9. Földrjaz Географија 2 74
  Kötelező szaktantárgyak      
10. Táplálkozástan Исхрана људи 1 37
11. Laboratóriumi alapműveletek Технике рада у лабораторији 6 222
12. Fizika Физика 2 74
13. Kémia Хемија 3+2* 111+74*
  Kötelezően választhаtó tantárgyak      
14. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 37
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    

 

* - gyakorlat

A második osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak      
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 3 105
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 70
3. Angol nyelv Енглески језик 2 70
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 70
5. Matematika Математика 3 105
  Kötelező szaktantárgyak      
6. Fizika Физика 2 70
7. Kémia Хемија 3+2** 105+70**
8. Analitikai kémia Аналитичка хемија 1+2** 35+70**
9. Élelmiszertechnológia alapjai* Основи прехрамбене технологије 2+2** 70+70**+60***
10. Víztechnológia* Технологија воде    
11. Technológiai műveletek Технолошке операције 3+2** 105+70**
         
  Kötelezően választhаtó tantárgyak      
12. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 35
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
13. Választott tantárgy**** Изборни предмет 2 70

 

* - Az Élelmiszertechnológia alapjai tantárgy tanmenetének végeztével  a Víztechnológia tantárgyal folytatódik a tanítás

** - gyakorlat

*** - tömbösített óra

**** - A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Szervetlen kémia Неорганска хемија
5. Képzőművészet Ликовна култура
6. Zeneművészet Музичка култура
7. Mezőgazdasági földrjaz Географија у пољопривреди
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Turizmus alapjai
Основе туризма
2. Vendéglátás alapjai
Основе угоститељства

 

 

A harmadik osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak      
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 3 105
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 70
3. Angol nyelv Енглески језик 2 70
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 70
5. Matematika Математика 3 105
  Kötelező szaktantárgyak      
6. Technológiai műveletek Технолошке операције 3+2** 105+70**
7. Enzimológia Ензимологија 1 35
8. Fizikai kémia Физичка хемија 2+2** 70+70**
9. Mikrobiológia Микробиологија 2+2** 70+70**
  Választott technológia* Изборна технологија* 2+3** 70+105**+60***
10. - Malomipari technológia - Технологија млинарства    
11. - Édesipari technológia - Технологија кондиторских производа    
12. - Alkoholmentes üdítőitalok technológiája - Технологија безалкохолних пића    
13. - Romlás és tartósítás - Кварење и конзервисање    
  Kötelezően választhаtó tantárgyak      
14. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 35
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
15. Választott tantárgy**** Изборни предмет 2 70

 

* - A Választott technológia tantárgyon belül az alatta felsorolt tantárgyak kerülnek feldolgozásra

** - gyakorlat

*** - tömbösített óra

**** - A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Logika etikával Логика са етиком
5. Szervetlen kémia Неорганска хемија
6. Biológia Биологија
7. Fizika Физика
8. Képzőművészet Ликовна култура
9. Zeneművészet Музичка култура
10. Mezőgazdasági földrajz Географија у пољопривреди
11. Kiválasztott matematikai fejezetek Изабрана поглавља математике
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Turizmus alapjai Основе туризма
2. Agrárturizmus Аграрни туризам
3. Vendéglátás alapjai Основе угоститељства
4. Rostonsültek készítése Припрема јела са жара
5. Sörgyártás története Историја пиварства

 

A negyedik osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak      
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 3 96
6. Szociológia állampolgári jogokkal Социологија са правима грађана 2 64
  Kötelező szaktantárgyak      
  Választott technológia* Изборна технологија* 4+6** 128+192**+60***
7. - Olajok és növényi zsiradékok technológiája - Технологија уља и биљних масти    
8. - Tejtechnológia - Технологија млека    
9. - Hústechnológia - Технологија меса    
10. - Sütőipari technológia - Технологија пекарства    
11. Élelmiszeripari minőségellenőrzés Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији 2+3** 64+96**
12. Vállalkozási ismeretek Предузетништво 2 64
  Kötelezően választhаtó tantárgyak      
13. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
14. Választott tantárgy**** Изборни предмет 2 64

 

* - A Választott technológia tantárgyon belül az alatta felsorolt tantárgyak kerülnek feldolgozásra

** - gyakorlat

*** - tömbösített óra

**** - A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Filozófia Филозофија
5. Kémiai számítások Рачунање у хемији
6. Fizika Физика
7. Képzőművészet Ликовна култура
8. Zeneművészet Музичка култура
9. Kiválasztott matematikai fejezetek Изабрана поглавља математике
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Turizmus alapjai Основе туризма
2. Agrárturizmus Аграрни туризам
3. Vendéglátás alapjai Основе угоститељства
4. Rostonsültek készítése Припрема јела са жара

 

Tanulmányaid végén Érettségi vizsgát teszel.

Az érettségi vizsga első feltétele a nény év pozitív eredménnyel történő befejezése.

Az érettségi vizsga a következő vizsgákból áll:

1. Vizsga anyanyelvből (Magyar nyelv és irodalom)

2. Vizsga Matematikából

3. Szakmai tudásfelmérő teszt (a négy év szaktantárgyainak összefoglaló tesztje)

4. Gyakorlati munka (gyakorlatban bemutatod a négy év alatt megszerzett tudást)

 

Dokumentumok, melyeket elkapsz a sikeres érettségi vizsga után:

- Bizonyítvány a négy évről

- Diploma, mellyel igazolhatod szaktudásod

- Bizonylat, mellyel a munkaadód felé igazolhatod, hogy mit tanultál meg a középiskolában.

 

Továbbtanulási lehetőségek:

Technológiai egyetemen, kémiai egyetemek bármelyik szakán.

Munkalehetőségek:

Bármely élelmiszerfeldolgozással foglalkozó vállalatban: vágóhidak, cukorgyárak, pék- és sütőipari termékeket előállító gyárak; valamint cukrászdák, pékségek, hentesüzletek.