Mezőgazdasági technikus

Szak elnevezése: Mezőgazdasági technikus (szerbül: Пољопривредни техничар)

Szak időtartama: 4 év

Szak kódja: SBBT SB 4A03M

Érdekel a mezőgazdaság? Akkor itt a helyed! Itt mindent megtudhatsz, ami a növénytermesztést, mezőgépészetet és állattenyésztést illeti! Ha már otthon segítesz szüleidnek a ház körüli mezőgazdasági munkálatokban, akkor már tudod, hogy ez nem egy könnyű munka. Mi azért vagyunk, hogy megkönnyítsük számodra ezt a munkát, méghozzá úgy, hogy elmagyarázzuk neked, mit miért kell csinálni. Így, ha majd tanulmányaid után folytatni szeretnéd szüleid gazdaságát, könnyebben fog majd menni.

Azonban ha úgy döntesz, középiskolai tanulmányaidat egyetemen vagy főiskolán folytatnád, akkor sincs gond: jó alapot kapsz majd a mezőgazdasági egyetem bármely szakához.


Általános tantárgyak

Anyanyelvedet illik ismerni és helyesen használni. Az általános kultúra alapja, hogy ismered a fontosabb irodalmi műveket és azok íróit. Megtanítunk helyesen fogalmazni, melynek hasznát veheted majd a pályázatírás során. Mindezt persze szerb nyelven is. Egy mezőgazdásznak illik alapszinten ismernie valamilyen idegen nyelvet, hogy könnyebben tudjon majd üzletet kötni akár külföldi partnerekkel is. Erre is megtanítunk. A mezőgazdász állandóan számol valamit, rendszerez is - erre való a matematikai, valamint a számítástechnika és informatikai tudás. Ez utóbbi segítséget nyújthat neked abban is, hogy könyvelést vezess, utánnajárj dolgoknak, de azt se felejtsd el, hogy ma már elég sok mezőgépben számítógép is van.

Ezenkívül vigyázunk arra is, hogy egészséges légy. Erre szolgálnak a különféle sportok, melyeket testnevelés órákon gyakorolhatsz. Környezetünk eléggé szennyezet, ezért megtanítunk arra, hogyan épül fel az és hogyan védd meg gyerekeidnek. A növényeknek és állatoknak latin nevük van, hogy mindenhol a világban felismerd őket - ezt is megtanítjuk neked. A növények termesztéséhez szorosan kapcsolódnak a vegyszerek, műtrágyák, melyet kémiai úton állítanak elő - ehhez is kapsz alapot. A mezőgépek működésének folyamataiba szorosan kapcsolódnak a fizika törvényei - szükséged lesz rájuk, magtanítjuk neked. Az állatok felépítésének alapját a biológián keresztül ismerheted meg.

Ha sikeres gazda szeretnél lenni, elengedhetetlen a gazdaság ismerete is - erre fog majd megtanítani a vállalkozási ismeretek tantárgy. A szociológián keresztül megismerkedsz majd a társadalmi folyamatokkal és az államberendezéssel is. Lelkedet is ápoljuk a polgári nevelés vagy a hittan segítségével. És mindez nem elég, akkor az osztályfőnöki órán  is sokminden szóba fog kerülni.

Szaktantárgy-témakörök

Növénytermesztés

Hogy igazi mezőgazdász legyél, alapfeltétel a növénytermesztés ismerete. Ez a mezőgazdaság alapja.

Ebbe a szaktantárgy-témakörbe a következő tantárgyak tartoznak: Talajtan és agrokémia, Növényvédelem, Növénytermesztés 1, Növénytermesztés 2 és Öntözés.

Talajtan és agrokémiából megtanulhatjátok a talaj összetételét, minőségét és annak javítását.

Növényvédelemből megismerkedhettek a növényi kártevőkkel és azok elleni védekezéssel.

Növénytermesztésből elsajátíthatjátok a különböző kultúrnövények, virágok és gyümölcsök fajtáit és termesztési módjait.

Öntözésből a természetes és mesterséges öntözési módszereket, azok kiépítési módjait ismerhetitek meg.

Mezőgépek

Ha ismered a növényeket, ismerned kell a termesztésükhöz szükséges gépeket is!

Ebbe a szaktantárgy-témakörbe tartozik a Mezőgazdasági tecnika elnevezésű tantárgy.

A tantárgy keretein belül megismerkedhettek a gépesített földművelés eszközeivel: traktorokkal, kombájnokkal, kapcsolható eszközökkel. Betekintést nyerhettek a gépek meghajtó rendszerének működésébe, azok karbantartásába. Megismerhetitek a kapcsolható járművek fajtáit és felépítését: ekék, tárcsák, permetező, utánfutók. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindezt a gyakorlatban is megmutassuk nektek.

 

Állattenyésztés

Növényt termesztesz gépek segítségével. Mit kezdj vele? Etesd meg állataiddal!

Ehhez a szaktantárgy-témakörhöz az Állattenyésztési ismeretek tantárgy tartozik.

Egy mezőgazdász életének fontos része az állatenyésztés is. A tantárgy keretein belül megismerkedhettek a baromfik, disznók, kérődzők tenyesztésének alapjaival: milyen táplálékra és ellátásra van szükségük és mik az egyes állatok főbb jellemzői, tartási feltételei.

Választható tantárgyként ehhez a szaktantárgy-témakörhöz tartozik a Méhészet is. Itt a méhtartást sajátítjátok el: eszközeit (kaptárak, kezelővas, füstölő, pörgető), méhek életciklusát, betegségeit. Fontos tantárgy lehet, ugyanis ezek a kis rovarok azok, akik segítenek beporozni a növényeket, hogy azokból hasznunk legyen.

Oktatott tantárgyak, érettségi vizsga, továbbtanulás és munkalehetőség

  1. Elsős tantárgyak
  2. Másodikos tantárgyak
  3. Harmadikos tantárgyak
  4. Negyedikes tantárgyak
  5. Érettségi vizsga
  6. Továbbtanulás és munkalehetőség

 Az első osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети 3 96
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 2 64
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
6. Számítástechnika és informatika Рачунарство и информатика 2 64
7. Történevem Историја 2 64
8. Ökológia és környezetvédelem Екологија и заштита животне средине 1 32
9. Latin nyelv Латински језик 1 32
10. Fizika Физика 2 64
11. Földrjaz Географија 2 64
12. Biológia Биологија 2 64
13. Kémia Хемија 2 64
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
14. Talajtan és agrokémia Педологија и агрохемија 3 96+18*
15. Növényvédelem Заштита биља 2 64+24*
16. Mezőgazdasági technika Пољопривредна техника 2 64+18*
17. Szakmai gyakorlat** Професионална пракса**   90
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборнипредмети    
18. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    

 * - tömbösített óra

** - a tantárgyat nyári gyakorlat formájában sajátítják el a tanulók

A második osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети 3 96
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 2 64
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
6. Kémia Хемија 2 64
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
7. Növényvédelem Заштита биља 2* 64*
8. Mezőgazdasági technika Пољопривредна техника 2+2* 64+64*+15***
9. Növénytermesztés 1 Биљна производња 1 5+2*+4** 160+64*+128**+45***
10. Szakmai gyakorlat**** Професионална пракса****   90
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборни предмети    
11. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
12. Választott tantárgy Изборни предмет 2 64***

 A Mezőgazdasági technika tantárgy keretein belül a tanulók részt vesznek traktorvezetési oktatáson is (tanulónként 32 óra).

 * - gyakorlat

** - gyakorlati oktatás

*** - tömbösített óra

**** - a tantárgyat nyári gyakorlat formájában sajátítják el a tanulók

A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Képzőművészet Ликовна култура
5. Zeneművészet Музичка култура
6. Mezőgazdasági földrjaz Географија у пољопривреди
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Szántóföldi növények termesztése Гајање ратарских култура
2. Zöldségnövények termesztése Гајање повртарских култура
3. Gyógynövények Лековито биље
4. Virágtermesztés Гајање цвећарских култура
5. Organikus szántóföldi növénytermesztés Органаска производња у ратарству
6. Organikus zöldségtermesztés Органска производња у повртарстви

A harmadik osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети 3 96
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 2 64
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
6. Növényvédelem Заштита биља 2* 64*
7. Mezőgazdasági technika Пољопривредна техника 2+2* 64+64*
8. Növénytermesztés 2 Биљна производња 2 5+2*+5** 160+64*+160**+60***
9. Öntözés Наводњавање 2 64
10. Szakmai gyakorlat**** Професионална пракса****   60
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборни предмети    
11. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
12. Választott tantárgy Изборни предмет 2 64

 * - gyakorlat

** - gyakorlati oktatás

*** - tömbösített óra

**** - a tantárgyat nyári gyakorlat formájában sajátítják el a tanulók

A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Logika etikával Логика са етиком
5. Kémia Хемија
6. Biológia Биологија
7. Fizika Физика
8. Képzőművészet Ликовна култура
9. Zeneművészet Музичка култура
10. Mezőgazdasági földrajz Географија у пољопривреди
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Dohánytermesztés Производња дувана
2. Gombatermesztés Гљиварство
3. Organikus termesztés a gyümölcsészetben és szőlészetben Органска производња у воћарству и виноградарству
4. Méhészet Пчеларство

A negyedik osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети 3 96
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 2 64
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
6. Szociológia állampolgári jogokkal Социологија са правима грађана 2 64
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
7. Mezőgazdasági technika Пољопривредна техника 2+2* 64+64*
8. Állattenyésztési ismeretek Сточарска производња 5+2*+5** 160+64*+160**+60***
9. Vállalkozási ismeretek Предузетништво 2 64
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборнипредмети    
10. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
11. Választott tantárgy Изборни предмет 2 64

 * - gyakorlat

** - gyakorlati oktatás

*** -tömbösített óra

A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Filozófia Филозофија
5. Kémia Хемија
6. Fizika Физика
7. Képzőművészet Ликовна култура
8. Zeneművészet Музичка култура
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Méhészet Пчеларство
2. Kecsketenyésztés Козарство
3. Haltenyésztés Рибарство
4. Csigatenyésztés Гајање пужева
5. Organikus termelés az állattenyésztésben Органска производња у сточарству
6. Agrárturizmus Аграрни туризам

Tanulmányaid végén Érettségi vizsgát teszel.

Az érettségi vizsga első feltétele a nény év pozitív eredménnyel történő befejezése.

Az érettségi vizsga a következő vizsgákból áll:

1. Vizsga anyanyelvből (Magyar nyelv és irodalom)

2. Vizsga Matematikából

3. Szakmai tudásfelmérő teszt (a négy év szaktantárgyainak összefoglaló tesztje)

4. Gyakorlati munka (gyakorlatban bemutatod a négy év alatt megszerzett tudást)

 

Dokumentumok, melyeket megkapsz a sikeres érettségi vizsga után:

- Bizonyítvány a négy évről

- Diploma, mellyel igazolhatod szaktudásod

- Bizonylat, mellyel a munkaadód felé igazolhatod, hogy mit tanultál meg a középiskolában.

 

Továbbtanulási lehetőségek:

Bármilyen mezőgazdasági egyetemen vagy főiskolán: növénytermesztés, mezőgépészet, gyümölcsészet, szőlészet, állattenyésztés.

Munkalehetőségek:

Saját gazdaságok, konyhakertészetek, virágtermesztők, fasikolák, állattenyésztők, mezőgazdasági gyógyszertárak, mezőgazdasági szövetkezetek.