Дом ученика
...у близини, модерна и добро опремљен
Пољопривредни техничар
...ако волиш пољопривреду
Ветеринарски техничар
...ако волиш животиње
Руковалац-механичар пољопривредне технике
...ако машине ти значе све
Оператер у прехрамбеној индустрији
...ако волиш прехрану

Обавештење ученичког дома - Рангирање ученика који су били на Професионалној пракси

Рангирање кандидата без потпуне конкурсне документације који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, рангираће се од 20. до 24. августа 2022. године.

Ученици сведочанства могу донети у дом ученика 22., 23., 24, и 25-ог августа од 8,00 до 12,00 часова.

Предност у рангирању

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат:

(1) без једног или без оба родитеља,

(2) који има већи број бодова по основу општег успеха у претходном школовању,

(3) који по основу социјално-економског статуса има мања примања по члану домаћинства;

(4) који је за свој рад и активности у дому ученика претходне школске

године награђен или похваљен одлуком педагошког већа.

Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцена,обавезни су да се пријаве у првој расподели а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима који се не пријаве у периоду од 12. до 24. јула 2022. неће се накнадно примати пријаве.

ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ  И ЗА ОНЕ КОЈИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ – ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ОБАВИЋЕ СЕ У СЛЕДЕЋЕМ РОКУ: од 25. до 29. августа 2022. године.

Ранг листу 1. круга можете наћу секцију Ранг листе.

Управник дома:

Богларка Барна