Конкурс за пријем ученика у дом за школску 2021/2022 годину

На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од јуна 2021. год. (Просветни преглед, специјални број), Пољопривредна школа са домом ученика Бачка Топола расписује

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

 

Потребна документација за будуће прваке

Упис у први разред ће се одржати 12. и 13. јула 2021. од 7.00 до 14.00 часова. У том периоду заинтересовани ученици за Дом могу да се пријаве код будућих одељенских старешина а најкасније до 24. јула 2021.

Ученици приликом пријављивања уз пријавни формулар који ће попунити приликом уписа подносе установи и следећу конкурсну документацију:

  • Фотокопија сведочанства о завршеним разредима од 5. до 8. ;
  • Потврда о упису у први разред средње школе;
  • Уверење о приходима по члану породице од 01.01-31.03. 2021. издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где родитељ, односно старатељ има пребивалиште ( да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса)

Прва расподела: од 12. до 24. јула 2021.;

Преостала слободна места: од 24. до 27. августа 2021.;

Осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели: од 24. до 27. августа 2021.

 Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.

За додатне информације и евентуалне нејасноће можете контактирати школу.

 

Потребна документација за ученике  другог, трећег и четвртог разреда средње школе:

Ученици приликом пријављивања подносе школи  следећу конкурсну документацију:

  • Пријавни формулар који можете преузети на сајту Пољопривредне школе или лично у школи од 7.30 до 12.00;
  • Фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду средње школе;
  • Уверење о приходима по члану породице од 01.01-31.03. 2021. издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса)

Попуњену документацију донети ПП служби (библиотека) од 14. до 24. јула 2021. од 7.30 до 12.00 часова.

Прва расподела: од 14. до  24 јула 2021.;

Преостала слободна места: од 24. до 27. августа 2021.;

Осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели: од 24. до 27. августа 2021.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.

За додатне информације и евентуалне нејасноће можете контактирати школу.