Дом ученика
...у близини, модерна и добро опремљен
Пољопривредни техничар
...ако волиш пољопривреду
Ветеринарски техничар
...ако волиш животиње
Руковалац-механичар пољопривредне технике
...ако машине ти значе све
Оператер у прехрамбеној индустрији
...ако волиш прехрану

Распоред за усмено одговарање незавршних разреда

Распоред  за усмено одговарање незавршних разреда

I/10 

Мађарски језик -Етер Пандурчек Бетина 08.06.2020. 8,00

Српски као нематерњи - Мара Стојковић  09.06.2020.  8,00

Немачки језик- Драгана Боос 11.06.2020. 8,00

Физичко васпитање- Маријана Лаловић 10.06.2020.  12,00

Математика- Холо Рита  11.06.2020. 8,00

Историја- Фуро Андор 12.06.2020.

Информатика- Лајош Лерик 09.06.2020.9,00

Физика Ерчио- Хајналка 12.06.2020. 9,00

Хемија -Чила Гоголак  13.06.2020.8,00

Исхрана људи -Катица Матефи13.06.2020. 9,00

Операције и мерења у месарству  (теорија и вежбе ) Ловра Саболчки Ирен 08.06.2020.11,00

Сировине у месарству – теорија -Катица Матефи  08.06.2020.10,00

                                           - вежбе- Куцор Габриела

                                           -практична  настава Гајић-Ерчи

                                            - блок -Илдико Удварди

Верска настава  Куцор Кристијан  15.06.2020. 8,00

 

I/1

-Српски језик и књижевност- Мара Стојковић 09.06.2020.  8,30

-Енглески језик –Маја Иљкић 10.06.2020. 11,30

-Хемија –Марин Виденов 11.06.2020. 9,30

-Пољопривредна техника –Милан Заклан 11.06.2020. 10,00

-Педологија иагрохемија-Мирјана Ивановић 12.06.2020.8,00

-Заштита биља - Драгица Рашевић 10.06.2020.  10,30

-Биологија –Снежана Загорац  11.06.2020. 9,00

 

I/2

Заштита биља  - Пеце Тамаш  10.06.2020.  8,00

 

I/3

Анатомија и физиологија - Ибоља Ципо  08.06.2020.  8,00

 

I/11

Српски језик и књижевност – Вера Ракчевић 08.06.2020. 8,00

Физика -  Марин Виденов  11.06.2020. 9,00 

Хемија -  Марин Виденов  11.06.2020. 10,00

  

II/1

Српски језик и књижевност – Мара Стојковић  09.06.2020.  12,00

Хемија -  Марин Виденов  11.06.2020. 11,00

Заштита биља -  Драгица Рашевић  10.06.2020.  10,00

Гајење повртарских култура- Драгица Рашевић  10.06.2020.  9,30

Биљна производња 1 – Мирјана Ивановић 12.06.2020. 8,30

 

II/3

Енглески језик – Ивана Гашпаревић  09.06.2020. 8,30

Фармакологија –Јовица Марцикић  10.06.2020. 9,00

Патологија – Бачо Марта  11.06.2020. 9,00

Биологија –Снежана Загорац  11.06.2020. 10,00

 

II/4

Фармакологија- Атила Поша  08.06.2020. 8,00

 

II/8с

Основи пољопривредне производње –Ђуро Зелић 10.06.2020. 8,00

Основи пољопривредне производње (вежбе)-Драгица Рашевић 10.06.2020. 11,00

 

III/1

Биљна производња –Ђуро Зелић 10.06.2020. 9,00

 

III/3

Физичко васпитање- Маријана Лаловић  10.06.2020.  12,00

Болести животиња – Марта Бачо 11.06.2020. 10,00

Породиљство –Јовица Марцикић 10.06.2020. 10,00

Енглески језик- Ивана Гашпаревић  09.06.2020. 9,30