План уписа школе за 2023/2024 школску годину

За упис у Пољопривредну школу са домом ученика Бачка Топола могу да конкуришу кандидати који су

- завршили основно образовање и васпитање,

- обавили завршни испит и

- који су рођени после 31. августа 2006. године.

Општи услови за упис:

-извод из матичне књиге рођених (оригинал),

- сведочанство 6., 7. и 8. разреда,

- успех са пријемног испита,

- лекарско уверење да је уленик способан да упише жељени смер.

 

У Бачкотополској Пољопривредној школи у 2020/2021. школској години отварамо следеће цмерове:

Четворогодишњи смерови:

Пољопривредни техничар (шифра профила: SBBT SB 4A03S) - 30 ученика

Ветеринарски техничар (шифра профила: SBBT SB 4A07S) - 30 ученика

Трогодишњи смерови:

Кувар (шифра образовног профила: SBBT SB 3K08S) - 15 ученика

Конобар (шифра профилаSBBT SB 3K07S) - 15 ученика

 

За попуњавање листу жеља овде можеш наћи помоћ.

Резултаи уписа можеч наћи на сајту http://www.upis.mpn.gov.rs/.