Оператер у прехрамбеној индустрији

Назив смера: Оператер у прехрамбеној индустрији

Трајање школовања: 3 године

Шифра смера: SBBT SB 3A31S

Ако те интересује како се производи храна  и покреће сопствени бизнис у прехрамбеној индустрији, ово је прави смер за тебе.

Оператер у прехрамбеној индустрији је битан чинилац, мајстор сваког погона са савременим машинама за производњу хране.  Он у малом прсту држи знање о руковању  и о подешавању  машина.

Након школовања моћи ћеш се запослити у свакој фабрици за производњу прехрамбених производа, у прехрамбеним продавницама или да покренеш сопствени бизнис.

Општеобразовни предмети

Успех у животу умногоме зависи од тога шта знаш и на који начин своја знања знаш исказати. Зато је јако важно на који начин комуницираш са околином, односно да добро владаш познавањем матерњег језика. У будућности све више ће се расписивати конкурси за финансирање где предност често имају они који умеју да се лепо изражавају. Добру комуникацију ћеш савладати учењем градива из опште културе, из дела светски познатих писаца и великих мислилаца. У ово време напредне технологије пожељно је познавати бар један страни језик, а за успешно вођење производње, засигурно, ће ти добро доћи и знање математике и рачунарства. Практична употреба ових предмета ће се позитивно одразити код употребе савремених машина, а и у комуникацији у свету бизниса.

Наша школа се труди да едукује ученике о здравом начину живота, а у томе предњаче професори физичког васпитања, који омогућавају бављење различитим спортовима на редовним часовима, као и у секцијама.

На физици се уче законитости битне за рад машина у прехрамбеној индустрији.

За успешност у бизнису неопходно је савладати одређене вештине из предузетништва чије ћеш друштвене токове упознати учећи предмет социологија са правима грађана.

За исправан одговор на етичке дилеме смернице ћете добити на часовима веронауке или грађанског васпитања.

Стручни предмети

Најважнији предмети су: исхрана људи, операције и мерења у прехрамбеној производњи, прехрамбена технологија, производња прехрамбених производа и здравствена безбедност хране.

Предмет исхрана људи научиће те значају правилне исхране и њеном утицају на здравље људи. Операције и мерења у прехрамбеној производњи увешће те у могућности процеса у производњи и оспособити за правилна и тачна мерења. Круна сваке прехрамбене технологије је производња прехрамбених производа, чије принципе ћеш савладати на истоименом предмету.

Ако те нешто више интересује о производњи прехрамбених производа можеш своје знање проширити и допунити на изборним предметима. На здравственој безбедности хране стећи ћеш компетенције како да безбедно и правилно направиш производ који ће сачувати здравље потрошача и очувати животну средину.

Образовни предмети, завршни испит, даље образовање и могићности запошљавања

  1. Предмети 1. год.
  2. Предмети 2. год.
  3. Предмети 3. год.
  4. Завршни испит
  5. Даље образовање и могућности запошљавања

У првој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 3 102
2. Енглески језик 2 68
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 68
4. Математика 2 68
5. Рачунарство и информатика 2 68
6. Историја 2 68
7. Екологија и заштита животне средине 1 34
  Обавезни стручни предмети    
8. Физика 2 64
9. Хемија 2 68
10. Исхрана људи 1 34
11. Операција и мерења у прехрамбеној производњи 2+2* 68+68*
12. Прехрамбена технологија 2 68
13. Производња прехрамбених производа 4* 136*+90**
  Обавезни изборни предмети    
14. Грађанско васпитање 1 34
  Верска настава (православна)    
  Верска настава (католичка)    

* - вежба

** - часови у блоку

У дрогој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 2 66
2. Енглески језик 2 66
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 66
4. Математика 2 66
  Обавезни стручни предмети    
5. Операција и мерења у прехрамбеној производњи 2 66
6. Прехрамбена технологија 5 165
7. Производња прехрамбених производа 12** 369**+120***
8. Здравствена безбедност хране 2+1* 66+33*
  Обавезни изборни предмети    
10. Грађанско васпитање 1 33
  Верска настава (католичка)    
  Верска настава (реформаторска)    
11. Изборни предмет 1 33

 У оквиру предмета Мотори и трактори ученици учествују на обуци вожње трактора (32 часа по ученику).

* - вежба

** - практична настава

*** - часови у блоку

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Музичка култура
2. Истојија (одабране теме)
3. Изабрани спорт
4. Аграрна географија
5. Биологија
  Стручни наставни предмети
1. Аграрни туризам
2. Основе угоститељства
3. Припрема топлих посластица
4. Припреме сладоледа и ледених посластица

У трећој години следеће предмете слушају ученици:

  Назив предмета Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Српски језик и књижевност 2 58
2. Енглески језик 1 29
  Немачки језик    
3. Физичко васпитање 2 58
4. Математика 1 29
5. Географија 1 29
6. Ликовна култура 1 29
7. Социологија са правима грађана 1 29
  Обавезни стручни предмети    
8. Прехрамбена технологија 5 145
9. Производња прехрамбених производа 12* 348*+150**
10. Предузетништво 2 58
  Обавезни изборни предмети    
11. Грађанско васпитање 1 29
  Верска настава (католичка)    
  Верска настава (реформаторска)    
12. Изборни предмет 2 29

 * - практична настава

** - часови у блоку

Изборни предмет може да буде следећи (цели разред мора да изабра само један предмет):

  Назив изборног предмета
  Општеобразовни наставни предмети
1. Музичка култура
2. Истојија (одабране теме)
3. Други страни језик
4. Изабрани спорт
5. Аграрна географија
6. Музичка култура
  Стручни наставни предмети
1. Аграрни туризам
2. Основе угоститељства
3. Припрема топлих посластица
4. Припрема сладоледа и ледених посластица

На крају школовања полагаћеш завршни испит.

Најважнији услов је да успешно  завршиш сва три разреда.

Сам испит се састоји из следећих делова: 

1. Стручни испит из практичног знања.

 

Сав твој труд  и залагање биће награђени:

- сведочанством о оствареном успеху,

- дипломом,

- додатком дипломе који садржи опис свих савладаних вештина,

- возачку дозволу Ф категорије.

Наставак школовања:

Доквалификација – IV степен – прехрамбени техничар

 

Могућности запошљавања:

Можеш успешно да водиш сопствени бизнис или да се запослиш у прехрамбеној индустрији,пекари,посластичарници; фабрици: кекса, шећера, бомбона, преради воћа и поврћа, месари, рад у трговини прехрамбених производа...