Смерови Пољопривредне школе

У нашој школи имамо четворогошње и трогодишње смерове

Четворогодишњи смерови

Пољопривредни техничар

Шифра смера: SBBT SB 4A03S


Ветеринарски техничар

Шифра смера: SBBT SB 4A07S

Трогодишњи смерови

Оператер у прехрамбеној индустрији

Шифра смера: SBBT SB 3A