Mezőgépkezelő

Szak elnevezése: Mezőgépkezelő (szerbül: Руковалац пољопривредне технике)

Szak időtartama: 3 év

Szak kódja: SBBT SB 3A15M

Érdekelnek a mezőgazdasági gépek? Segítesz otthon a szüleidnek szerelni őket? Megfordulsz az utcán egy melletted elhaladó traktor vagy kombájn után? Érdekelnek a földmunka eszközei: ekék, tárcsák, boronák? Tudni szeretnéd hogyan működnek a belső égésű motorok vagy milyen részei vannak egy kombájnnak? Nem zavar, ha gépzsíros vagy gépolajos a kezed? Akkor a legjobb helyen jársz!

Egy mezőgépkezelő és -szerelő a gazdaság mestere: értenie kell minden gépezethez, amely a gazdaságán van. A kisujjában van, hogyan kell őket karbantartani, milyen részeik vannak és milyen beállításokat eszközölhetünk rajtuk a legjobb termelés elérése érdekében. Ezen a szakon ezt tanítjuk meg neked!

Tanulmányaid végeztével bármilyen mezőgazdasági birtokon megállod a helyed mint a mezőgépkarbantartó.


Általános tantárgyak

Anyanyelvedet illik ismerni és helyesen használni. Az általános kultúra alapja, hogy ismered a fontosabb irodalmi műveket és azok íróit. Megtanítunk helyesen fogalmazni, melynek hasznát veheted majd a pályázatírás során. Mindezt persze szerb nyelven is. Egy mezőgépésznek illik alapszinten ismernie valamilyen idegen nyelvet, mivel a korszerű gépek külföldről érkeznek és azok használatához legtöbbször idegen nyelvű leírás érkezik. Erre is megtanítunk. A mezőgépész állandóan számol valamit, rendszerez is - erre való a matematikai, valamint a számítástechnikai és informatikai tudás. Ez utóbbi segítséget nyújthat neked abban is, hogy nyilvántartást vezess szerszámaidról, alkatrészeidről vagy éppen a járműveid üzemanyagfogyasztásáról is - arról nem is beszélve, hogy a korszerű mezőgépek már mind számítógép vezérlésűek (műholdas helymeghatározás a precíziós növénytermesztésben).

Ezenkívül vigyázunk arra is, hogy egészséges légy. Erre szolgálnak a különféle sportok, melyeket testnevelés órákon gyakorolhatsz. Környezetünk eléggé szennyezett, ezért megtanítunk arra is, hogyan épül fel az és hogyan védd meg gyerekeidnek is. Az alapkultúra rész a történelem is - megtanítunk arra, hogyan hatott a gépek fejlődése az emberiség fejlődésére. A mezőgépek működésének folyamataiba szorosan kapcsolódnak a fizika törvényei - szükséged lesz rájuk, magtanítjuk neked.

Ha sikeres mezőgépész szeretnél lenni, elengedhetetlen a gazdaság ismerete is - erre fog majd megtanítani a vállalkozási ismeretek tantárgy. A szociológián keresztül megismerkedsz majd a társadalmi folyamatokkal és az államberendezéssel is. Lelkedet is ápoljuk a polgári nevelés vagy a hittan segítségével. És mindez nem elég, akkor az osztályfőnöki órán  is sokminden szóba fog kerülni.

Szaktantárgy-témakörök

Mezőgépek

Ez a fő szaktantárgyköröd. Itt mindent megtanulhaszt, amit a mezőgépekről tudni lehet.

Ebbe a szaktantárgy-témakörbe a következő tantárgyak tartoznak: Mezőgazdasági technika alapjai, Motorok és traktorok, Mezőgazdasági gépek, Mezőgazdasági gépek javítása és karbantartása és Mezőgazdasági gépek üzemeltetése.

A Mezőgazdasági technika alapjai tantárgy keretében megismerkedsz az alapvető mezőgépek fajtáival, felépítésével.

Motorok és traktorok tantárgy segít neked elsajítítani a motorok működését, azok részegységeit, nagy hangsúlyt fektetve a traktorra, mint a mezőgazdasági termelés univerzális eszközére.

A Mezőgazdasági gépek tantárgyban a mezőgazdasági kapcsolható járműveké a főszerep: eke, tárcsa, bálázó, permetező...

A Mezőgazdasági gépek javítása és karbantartása tantárgyból megismerheted, hogyan kell egyes mezőgépeket javítani, melyek a lefőbb hibaforrások és hogyan kell ezeket a gépeket karbantartani (olajcsere, levegőszűrő csere, évi felülvizsgálatok menete).

A Mezőgazdasági gépek üzemeltetése tantárgyból megismerhetitek a gépek helyes üzemeltetésének lépéseit.

Mezőgazdasági termelés

Az rendben van, hogy ismered a mezőgépeket. De mi a helyezet a használatukkal? Az nem jó, ha csak szerelgeted őket a műhelyben, termelni is kell velük, hogy hasznot hozzanak neked. Ezt tanítja meg neked a Mezőgazdasági termelés alapjai tantárgy

A tantárgyat mindhárom éven át tanulni fogod. Részletesen elmagyarázzuk neked, hogyan "foghatod be" gépeidet a termelésbe mind növénytermesztés, mind állattenyésztés közben. Kihangsúlyozzuk neked a növénytermesztés alapjait ugyanúgy mint az állattenyésztést is.

 

Oktatott tantárgyak, Záróvizsga, Továbbtanulás és munkalehetőség

  1. Elsős tantárgyak
  2. Másodikos tantárgyak
  3. Harmadikos tantárgyak
  4. Záróvizsga
  5. Továbbtanulás és munkalehetőség

 Az első osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети    
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
6. Történevem Историја 2 64
7. Számítástechnika és informatika Рачунарство и информатика 2 64
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
8. Fizika Физика 2 64
9. Mezőgazdasági technika alapjai Основи пољопривредне технике 2+1* 64+32*
10. Motorok és traktorok Мотори и трактори 2+2* 64+64*+30***
11. Mezőgazdasági gépek Пољопривредне машине 3+3** 96+96**+30***
12. Mezőgazdasági termelés alapjai Основи пољопривредне производње 3 96
13. Szakmai gyakorlat**** Професионална пракса****   90
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборни предмети    
14. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    

* - gyakorlat

** - gyakorlati oktatás

*** - tömbösített óra

**** - a tantárgyat nyári gyakorlat formájában sajátítják el a tanulók

A második osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети    
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 2
64
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
6. Motorok és traktorok Мотори и трактори 2+1*+4** 64+32*+128**+30***
7. Mezőgazdasági gépek Пољопривредне машине 2+1*+2** 64+32*+64**
8. Mezőgazdasági termelés alapjai Основи пољопривредне производње 2+1* 64+32*+30***
9. Mezőgazdasági gépek javítása és karbantartása Оправка и одржавање пољопривредне технике 2+1*+4** 64+32*+128**
10. Szakmai gyakorlat**** Професионална пракса****   90
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборни предмети    
11. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
12. Választott tantárgy Изборни предмет 2 64

 A Motorok és traktorok tantárgy keretein belül a tanulók részt vesznek traktorvezetési oktatáson is (tanulónként 32 óra).

* - gyakorlat

** - gyakorlati oktatás

*** - tömbösített óra

**** - a tantárgyat nyári gyakorlat formájában sajátítják el a tanulók

A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Agrárföldrajz Аграрна географија
5. Képzőművészet Ликовна култура
6. Zeneművészet Музичка култура
7. Biológia Биологија
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Műszaki rajz Техничко цртање
2. Hidraulika és pneumatika Хидраулика и пнеуматика
3. Védett növényházi zöldségtermesztés Повртарство у заштићеном простору
4. Organikus szántóföldi növénytermesztés Органска производња у ратарству
5. Organikus termelés az állattenyésztésben Органска производња у сточарству

A harmadik osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети    
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 2 64
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 1 32
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 1 32
6. Földrajz Географија 1 32
7. Ökológia és környezetvédelem Екологија и заштита животне средине 1 32
8. Szociológia állampolgári jogokkal Социологија са правима грађана 1 32
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
9. Mezőgazdasági termelés alapjai Основи пољопривредне производње 2+1* 64+32*
10. Mezőgazdasági gépek javítása és karbantartása Оправка о одржавање пољопривредне технике 7** 224**+30***
11. Mezőgazdasági gépek üzemeltetése Експлоатација пољопривредних машина 2+1*+6** 64+32*+192**+30***
12. Vállalkozási ismeretek Предузетништво 2 64
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборни предмети    
13. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
14. Választott tantárgy Изборни предмет 2 64

 * - gyakorlat

** - gyakorlati oktatás

*** - tömbösített óra

A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Etika Етика
5. Logika Логика
6. Választott matematikai fejezetek Изабрана поглавља математике
7. Agrárföldrajz Аграрна географија
8. Képzőművészet Ликовна култура
9. Zeneművészet Музичка култура
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Automatikus vezérlés és szabályozás Аутоматска управљање и регулација
2. Agrárturizmus Аграрни туризам
3. Folyamattechnika Процесна техника
4. Organikus zöldségtermesztés Органска производња у повртарству
5. Organikus termesztés a gyümölcsészetben és szőlészetben Органска производња у воћарству и виноградарству

Tanulmányaid végén Záróvizsgát teszel.

Az záróvizsga első feltétele a három év pozitív eredménnyel történő befejezése.

Az záróvizsga a következő vizsgákból áll:

1. Szakvizsga gyakorlati tudásból.

 

Dokumentumok, melyeket elkapsz a sikeres záróvizsga után:

- Bizonyítvány a három évről

- Diploma, mellyel igazolhatod szaktudásod

- Bizonylat, mellyel a munkaadód felé igazolhatod, hogy mit tanultál meg a középiskolában.

- F-katagóriás vezetői jogosítvány

Továbbtanulási lehetőségek:

Tanulmányaid végeztével könnyen átképezheted magad mezőgazdasági technikussá, amely után nyitottak számodra a főiskolai vagy egyetemi tanulmányok is.

Munkalehetőségek:

Saját gazdaságok, mezőgazdasági szövetkezetek és birtokok, mezőgép szakszervízek.