Állategészségügyi technikus

Szak elnevezése: Állategészségügyi technikus (szerbül: Ветеринарски техничар)

Szak időtartama: 4 év

Szak kódja: SBBT SB 4A07M

Szereted az állatokat? Van háziállatod? Szüleid állattenyésztéssel foglalkoznak? Érdekel az állatok gyógyítása? Ha igen, akkor itt a helyed!

 Az állatok nem tudják szavakkal elmondani, ha valami bajuk van, vagy hiányzik nekik valami. Nekünk embereknek kell segítenünk rajtuk, ha bajban vannak. Ehhez nagyon fontos, hogy teljes szívűnkből szeressük őket. Amikor beteg vagy és elmégy az egészségházba a doktor előtt mindig a nővérrel találkozol: ő az, aki felveszi az adataidat, elvégzi a papírmunkát és az egyszerűbb beavatkozásokat, mint a kötözés vagy éppen  injekcióadás. Az állatorvos mellett is van egy ilyen segítő: ezzel a szakkal ez lehetsz te! A szak befejeztével tehát segéd (vagy ápoló) lehetsz az állatorvos mellett és sok állaton segíthetsz.

Azonban ha úgy döntesz, középiskolai tanulmányaidat egyetemen vagy főiskolán folytatnád, akkor sincs gond: jó alapot kapsz majd az állatorvosi egyetem, valamint a mezőgazdasági egyetem bármelyik szakához.


Általános tantárgyak

Anyanyelvedet illik ismerni és helyesen használni. Az általános kultúra alapja, hogy ismered a fontosabb irodalmi műveket és azok íróit. Megtanítunk helyesen fogalmazni, melynek hasznát veheted majd a pályázatírás során. Mindezt persze szerb nyelven is. Egy állategészségügyben dolgozónak illik alapszinten ismernie valamilyen idegen nyelvet, hogy könnyebben tudjon majd kapcsolatot tartani a külföldi kollégáival és így naprakész információkhoz jutni. Erre is megtanítunk. Egy állategészségügyi technikusnak állandóan számolnia kell (gyógyszerek aránya), és nyilvántartást is vezet a betegekről - erre való a matematikai, valamint a számítástechnikai és informatikai tudás. Ez utóbbi segítséget nyújthat neked abban is, hogy nyilvántartást vezess a gyógyszerekről, sebészeti eszközökről, utánnajárj dolgoknak, de azt se felejtsd el, hogy ma már az állatok nyilvántartását is egy központi adatbázisban tárolják.

Ezenkívül vigyázunk arra is, hogy egészséges légy. Erre szolgálnak a különféle sportok, melyeket testnevelés órákon gyakorolhatsz. Minden élőlénynek van története, így az állatoknak is - a történelem megtanít arra, hogyan hatottak az állatok a történelmi változásokra. Az állatoknak és azok betegségeinek latin nevük van, hogy mindenhol a világban felismerd őket - ezt is megtanítjuk neked. Az állatok gyógyításához kapcsolódnak a gyógyszerek, étrendkiegészítők, melyet kémiai úton állítanak elő - ehhez is kapsz alapot. Az állatok izomzatának működéséhez ismerned kell a fizika törvényeiti - szükséged lesz rájuk, magtanítjuk neked. Az állatok felépítésének alapját a biológián keresztül ismerheted meg. Hol, milyen állatok élnek - a földrajzból mindezt megtanulhatod.

Egy állategészségügyi technikusnak ismernie kell a gazdaságot is - erre fog majd megtanítani a vállalkozási ismeretek tantárgy. A szociológián keresztül megismerkedsz majd a társadalmi folyamatokkal és az államberendezéssel is. Lelkedet is ápoljuk a polgári nevelés vagy a hittan segítségével. És mindez nem elég, akkor az osztályfőnöki órán  is sokminden szóba fog kerülni.

Szaktantárgy-témakörök

Állatok felépítése és táplálkozása

Mindennek az alapja, hogy megismerkedj az állatok felépítésével és azok táplálkozásával

Ebbe a szaktantárgy-témakörbe a következő tantárgyak tartoznak: Anatómia és élettan, Állattenyésztés és takarmányozás.

Anatómiából és élettanból megismerkedhettek az állatok felépítésével, szerveinek elhelyezkedésével és azok működésével. .

Állatenyésztés és takarmányozásból elsajátíthatjátok az állatenyésztés alapjait, figyelve arra, hogy egyes állatok milyen fajta takarmányt fogyasztanak, hogyan vigyázzunk étrendjükre.


Állatok egészsége és annak megőrzése

Ha már megismerkedtél az állatok felépítésével és táplálkozásával, fontos, hogy tudj arról is, hogyan biztosíthatod az egészségüket!

Ebbe a szaktantárgy-témakörbe tartoznak a Gyógyszertan, Patológia, Állathigiénia és -gondozás valamint az Epizootiológia tantárgyak.

Gyógyszertanból megismerkedhettek a gyógyszerek a betegségekre gyakorolt hatásiról, valamint működési mechanizmusaikról.

A Patológia tantárgy segít számotokra megérteni a betegségek kialakulásának okait, lefolyásának mechanizmusát és következményeit is.

Az Állathigiénia és -gondozás tantárgy megtanítja nektek, hogyan vigyázzatok állataitok egészségére és milyen gondozásban kell őket részesíteni gyógyításuk során.

Az Epizootiológia tantárgy az állatok járványos betegségeivel foglalkozik: honnan erednek, mi szükséges megelőzésükhöz, mivel gyógyíthatunk ilyenkor.

 

Betegségek és beavatkozások

Egy állategészségügyi technikus alapképessége az, hogy felismerje a betegséget és tudja azt kezelni az állatorvos előírásai alapján!

Ezt a következő tantárgyakból tanulhatod meg: Szülészet, Állatbetegségek és Sebészeti alapismeretek.

Maga a születés egy csodálatos dolog! A Szülészet tantárgy segít neked megismerni ezt a folyamatot és megtanít arra, hogyan segítkezz az állatok születésénél.

Az állatok különböző betegségektől szemvedhetnek. Az Állatbetegségek tantárgy elmagyarázza neked a vidékünkön leginkább előforduló betegségek fajtáit és kezelési módjait.

Egy állategészségügyi technikus képes alapvető sebészeti beavatkozásokra. A Sebészeti alapismeretek tantárgy megmutatja neked, hogyan végezd el ezeket az egyszerűbb, de néha mégis életet mentő beavatkozásokat.

Oktatott tantárgyak, érettségi vizsga, továbbtanulás és munkalehetőség

  1. Elsős tantárgyak
  2. Másodikos tantárgyak
  3. Harmadikos tantárgyak
  4. Negyedikes tantárgyak
  5. Érettségi vizsga
  6. Továbbtanulás és munkalehetőség

 Az első osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети    
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
6. Számítástechnika és informatika Рачунарство и информатика 2 64
7. Történevem Историја 2 64
8. Latin nyelv Латински језик 1 32
9. Fizika Физика 2 64
10. Földrjaz Географија 2 64
11. Kémia Хемија 2 64
12. Biológia Биологија 2 64
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
13. Anatómia és élettan Анатомија и физиологија 3+2* 96+64*+20**
14. Állattenyésztés és takarmányozás Сточарство са исхраном 2+2* 64+64*+30**
15. Szakmai gyakorlat*** Професионална пракса   90
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборни предмети    
16. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    

 * - gyakorlat

** - tömbösített óra

*** - a tantárgyat nyári gyakorlat formájában sajátítják el a tanulók

A második osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети    
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
6. Kémia Хемија 3 96
7. Biológia Биологија 1 32
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
8. Gyógyszertan Фармакологија 2+1*+2** 64+32*+64**+20***
9. Patológia Патологија 2 64+10***
10. Állathigiénia és -gondozás Хигијена и нега животиња 2+1*+2** 64+32*+64**+20***
11. Epizootiológia Епизоотиологија 2+2* 64+64*+10***
12. Szakmai gyakorlat**** Професионална пракса****   90
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборни предмети    
11. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
12. Választott tantárgy Изборни предмет 2 64

 * - gyakorlat

** - gyakorlati oktatás

*** - tömbösített óra

**** - a tantárgyat nyári gyakorlat formájában sajátítják el a tanulók

A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Képzőművészet Ликовна култура
5. Zeneművészet Музичка култура
6. Mezőgazdasági földrjaz Географија у пољопривреди
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Méhek betegségei
Болести пчела
2. Kecsketenyésztés Козарство

A harmadik osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak  Обавезни општеобразовни предмети    
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
  Kötelező szaktantárgyak  Обавезни стручни предмети    
6. Szülészet Породиљство 2+2*+2** 96+64*+64**+30***
7. Állatbetegségek Болести животиње 4+4*+5** 128+128*+160**+30***
9. Szakmai gyakorlat**** Професионална пракса****   90
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборни предмети    
10. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
11. Választott tantárgy Изборни предмет 2 64

 * - gyakorlat

** - gyakorlati oktatás

*** - tömbösített óra

**** - a tantárgyat nyári gyakorlat formájában sajátítják el a tanulók

A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Logika etikával Логика са етиком
5. Általános és szervetlen kémia Општа и неорганска хемија
6. Biológia Биологија
7. Fizika Физика
8. Képzőművészet Ликовна култура
9. Zeneművészet Музичка култура
10. Mezőgazdasági földrajz Географија у пољопривреди
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Halak patológiája Патологија риба
2. Sportlótenyésztés Спортско коњарство
3. Egzotikus állatok patológiája Патологија егзотичних животиња
4. Állatok jóléte Добробит животиња
5. Agrárturizmus Аграрни туризам
6. Organikus termelés az állattenyésztésben Органска производња у сточарству

A negyedik osztályban a következő tantárgyakat hallgatják a tanulók:

  Tantárgy neve Tantárgy neve szerbül Heti óraszám Évi óraszám
  Кötelező általános tantárgyak Обавезни општеобразовни предмети    
1. Magyar nyelv és irodalom Мађарски језик и књижевност 3 96
2. Szerb, mint nem anyanyelv Српски језик као нематерњи језик 2 64
3. Angol nyelv Енглески језик 2 64
  Német nyelv Немачки језик    
4. Testnevelés Физичко васпитање 2 64
5. Matematika Математика 2 64
6. Szociológia állampolgári jogokkal Социологија са правима грађана 2 64
  Kötelező szaktantárgyak Обавезни стручни предмети    
7. Állatbetegségek Болести животиње 3+2*+3** 96+64*+64**+30***
8. Sebészeti alapismeretek Основи хирургије 2+3*+3** 64+96*+96**+30***
9. Vállalkozási ismeretek Предузетништво 2 64
  Kötelezően választhаtó tantárgyak Обавезни изборни предмети    
10. Polgári nevelés Грађанско васпитање 1 32
  Hittan (katolikus) Верска настава (католичка)    
  Hittan (református) Верска настава (реформаторска)    
11. Választott tantárgy Изборни предмет 2 64

 * - gyakorlat

** - gyakorlati oktatás

*** - tömbösített óra

A Választott tantágy a következő lehet (az egész osztály csak egyet választhat):

  Választható tantárgy neve Választható tantárgy neve szerbül
  Általános tantárgyak Општеобразовни наставни предмети
1. Második idegen neylv Други страни језик
2. Választott sport Изабрани спорт
3. Történelem (válogatott témák) Истојија (одабране теме)
4. Filozófia Филозофија
5. Szerves kémia Органска хемија
6. Fizika Физика
7. Képzőművészet Ликовна култура
8. Zeneművészet Музичка култура
  Szaktantárgyak Стручни наставни предмети
1. Állati eredetű élelmiszerek higiéniája Хигијена намирница животињског порекла
2. Agrárturizmus Аграрни туризам
3. Kinológia Кинологија

Tanulmányaid végén Érettségi vizsgát teszel.

Az érettségi vizsga első feltétele a nény év pozitív eredménnyel történő befejezése.

Az érettségi vizsga a következő vizsgákból áll:

1. Vizsga anyanyelvből (Magyar nyelv és irodalom)

2. Vizsga Matematikából

3. Szakmai tudásfelmérő teszt (a négy év szaktantárgyainak összefoglaló tesztje)

4. Gyakorlati munka (gyakorlatban bemutatod a négy év alatt megszerzett tudást)

 

Dokumentumok, melyeket elkapsz a sikeres érettségi vizsga után:

- Bizonyítvány a négy évről

- Diploma, mellyel igazolhatod szaktudásod

- Bizonylat, mellyel a munkaadód felé igazolhatod, hogy mit tanultál meg a középiskolában.

Továbbtanulási lehetőségek:

Állatorvosi egyetemen, orvosi egyetemen vagy a mezőgazdasági egyetem állattenyésztés szakán.

Munkalehetőségek:

Állatorvosi állomások, mezőgazdasági szakszolgálatok, mezőgazdasági szövetkezetek és birtokok, saját gazdaságok, állattenyésztők, kisállatkereskedések.