Pályázat a kollégiumi férőhelyek betöltésére a 2024/2025. tanévre

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a 2024/2025-ös tanévre a Szerb Köztársaság középiskolásainak diákotthoni és étkeztetési intézményekbe való felvételére.

A Szerb Köztársaság, autonóm tartomány vagy önkormányzati egység által alapított középiskolák azon tanulói jogosultak a diákotthoni ellátásra, akik az adott tanévben először iratkoznak be bizonyos osztályba, oktatásukat a Szerb Köztársaság költségvetéséből finanszírozzák, rendelkeznek a Szerb Köztársaság állampolgárságával és lakóhelyük nem az általuk látogatott iskola székhelye.

Az intézményben való szállás és étkezés jogát azok a tanulók gyakorolhatják, akik a régióban valamely ország állampolgárságával rendelkeznek (a Szerb Köztársaság állampolgárságával kapcsolatos feltétel kivételével).

Az intézmények férőhelyükön belül - a meghirdetett létszám 10%-áig - kifejezetten az érzékeny társadalmi csoportok tanulói számára választanak szállást és étkezést.

Azok a hallgatók, akik szeretnének jelentkezni a Diákotthonba, megtehetik:

- az első beiratkozási időszakban (munkanapokon) 2024. július 01. és 11. között 7-től 16 óráig, illetve július 12-én 12 óráig;

- a második beiratkozási időszakban 2024. augusztus 26. és 28. között 7-től 12 óráig.

Ki kell tölteni a 2024/2025-as pályázatra vonatkozó jelentkezési űrlapot, amely megtalálható az iskola hivatalos honlapján (a diákotthonban személyesen is igényelhető), valamint be kell hozni a pályázati dokumentációt, amely tartalmazza:

- a befejezett általános iskoláról szóló közokiratokat (az V-VIII. évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítványok és az érettségi bizonyítvány), ill. igazolást a középiskolába való beiratkozásról (a középiskola I. osztályába beiratkozott tanulók esetében);

- a középiskola előző évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítványt (a középiskola II., III. vagy IV. osztályába beiratkozott tanulók számára);

- az adott év 01.01. - 03.31. között családtagonkénti jövedelemről szóló igazolást, amelyet a szülő vagy gondviselő lakóhelye szerinti település illetékes önkormányzati hatósága állít ki;

 - diákversenyeken való részvételről szerzett okleveleket és egyéb jutalmakat, amelyek szerepelnek az előző évben befejezett osztály iskolaversenyeinek naptárában;

- az intézményben – diákotthonban lévő tanulók előző tanévben tanúsított magatartásáról szóló igazolás.

Аzok a tanulók, akik az iratkozás idején még nyári gyakorlaton lesznek (hiányos bizonyítvány), azok az első körben hozzák magukkal a diákkönyvecskéjüket és a többi felsorolt dokumentumot. Ez alapján lesznek rangsorolva. Mindenkinek az első körben kell jelentkezni!

A pályázatra késve benyújtott, hiányos és jogosulatlan jelentkezéseket nem vesszük figyelembe!

 

A diákotthonba való beköltözéskor a tanuló születési anyakönyvi kivonatot és az általános egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást (15 napnál nem régebbi orvosi vizsga) nyújt be, melyen szerepel, hogy egészségi állapota alkalmassá teszi önálló tartózkodásra a szállásadó intézményben.

Azokat a pályázókat, akik pályázatot nyújtottak be a teljes dokumentációval együtt, az adott intézménybe való felvételhez értékelt összes pont alapján rangsorolják.

Az előzetes beiratkozási ranglista 2024.06.12-én 12 óra után lesz közzétéve,  a véső ranglistát  pedig július 25-én tüntetjük fel a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon honlapján, valamint a diákotthon hirdetőtábláján.

A ranglista kifogásolásának határideje  a közzétételtől számított nyolc nap (július 24-ig). Fellebezni – személyes ellenvető írás benyújtásával- munkanapokon 7-12 óráig.

Azok a tanulóknak, akik  nem jutottak be az első iratkozási körben, valamint a hátrányos helyzetű tanulóknak meg lesz hirdetve még egy iratkozasi kör, ami 2024. augusztus 26-án kezdődik és 28-án rul be. A jelentkezőket munknapokon 7-12 óra között fogadjuk. A hátrányos helyzetű diákoknak kérvényt kell írni és mellékelni a hátrányos helyzetüket igazoló hivatalos dokumentummal. A többi diák, aki megpályázta a diákotthont, de nem jutott be az első körben, autómatikusan vesz részt az utolsó körben a fenmaradt szabad helyek betöltésén.

 

Тovábbi részleteket az iratkozással kapcsolatban a következő oldalon olvashatnak:

Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2024/2025. годину