Pályázat a kollégiumi férőhelyek betöltésére a 2022/2023. tanévre

Azok a hallgatók, akik szeretnének jelentkezni a Diákotthonba, megtehetik:

- az első beiratkozási időszakban (minden nap és hétvégén) 2022. július 12. és 22. között 7,00-től 14,00 óráig, illetve

- a második beiratkozási időszakban 2022. augusztus 25. és 29. között 7,00-től 14,00 óráig.

 

Ki kell tölteni a 2022/2023-as pályázatra vonatkozó jelentkezési űrlapot, amely megtalálható az iskola hivatalos honlapján, valamint be kell hozni a pályázati dokumentációt, amely tartalmazza:

- a befejezett általános iskoláról szóló közokiratokat (az V-VIII. évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítványok és az érettségi bizonyítvány), ill. igazolást a középiskolába való beiratkozásról (a középiskola I. osztályába beiratkozott tanulók esetében);

- a középiskola előző évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítványt (a középiskola II., III. vagy IV. osztályába beiratkozott tanulók számára);

- az adott év 01.01. - 03.31. között családtagonkénti jövedelemről szóló igazolást, amelyet a szülő vagy gondviselő lakóhelye szerinti település illetékes önkormányzati hatósága állít ki;

 - diákversenyeken való részvételről szerzett okleveleket és egyéb jutalmakat, amelyek szerepelnek az előző évben befejezett osztály diákversenyeinek naptárában;

- az intézményben – diákotthonban lévő tanulók előző tanévben tanúsított magatartásáról szóló igazolás.

 

A pályázatra késve benyújtott, hiányos és jogosulatlan jelentkezéseket nem vesszük figyelembe!

 

A diákotthonba való beköltözéskor a tanuló születési anyakönyvi kivonatot és az általános egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást (15 napnál nem régebbi orvosi vizsga) nyújt be, melyen szerepel, hogy egészségi állapota alkalmassá teszi önálló tartózkodásra a szállásadó intézményben.