Ванредни ученици- обавештење

Ванредни ученици, пре полагања матурског / завршног испита, треба да доставе доказ о уплати трошкова испита.