План рада за јун

ПЛАН РАДА ЗА ЈУН

1.06.2020.-02.06.2020. Пријава матурских и завршних испита (онлајн или  преко разредних старешина)

01.06.2020.-03.06.2020. припрема за полагање практичног матурског рада (по договору са менторима)

01.06.2020. -05.06.2020. припрема за полагање завршног рада (по договору са менторима)

01.06.2020.-03.06.2020. Поправљање оцена  за завршне разреде

03.06.2020. Одељенска већа за завршне разреде  8.00  часова

                    Одељенска већа за завршне разреде извештаји  11.00  часова

                    Наставничко веће  12.00 часова

03.06.2020. -05.06.2020. Штампање сведочанстава за завршне разреде

04.06.2020. - 09.06.2020. полагање практичног дела матурског испита (по распореду)

08.06.2020. - 10.06.2020.  полагање практичног дела  завршног испита  

                                                  08-10.06.2020.  7.00 часова   Руковаоци

                                                  09-10.06.2020.  7.00   Месари         

08.06.2020. -15.06.2020. поправљање оцена за незавршне разреде

10.06.2020. Матурски испит- провера стручно теоријских знања  (сатница зависи од ЗУОВ-а)       1. група:            2. група:

од 11.06.2020.   Одељенска већа за незавршне разреде ( по пријави)

12.06.2020. Матурски испит-из матерњег језика      1.група:  8.00 часова       2.група : 11.00 часова

15.06.2020.  седница Испитног одбора  8.00 часова

15.06.2020. - 18.06.2020. Штампање уверења и диплома

18.06.2020. Подела диплома

22.06.2020. - 24.06.2020. поправни испити за завршна одељења (после верификација поправних испита)

25-29.06.2020.   подела ђачких књижица за незавршне разреда (по договору са старешинама)

29.06.2020.  Одељенско веће  8.00

                     Наставничко веће    9.30