Матурски испит у јунском испитном року, школска 2021/2022

Српски језик и књижевност –14.06.2022.  13,00

Провера стручно - теоријских знања  16.06.202210,00

Сађење дрвета за завршне разреде је у 14.06.2022. у 12.00 .