КОМИСИЈЕ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

КОМИСИЈЕ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

Дежурни професори на провери стручно теоријских знања

   

    Среда, 26.08.2020.      10,00      

Ивана Гашпаревић                              Бетина Етер Пандурчек     

Нада Генераловић                              Барна Богларка           

Светлана Гојковић                              Емеше Богарди Вереш     

 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТОВА

Прехрамбени техничари         Ветеринарски техничари       Пољопривредни техничар

       Ирен Ловра Саболчки               Бачо Марта                              Кучерка Ленђел  Дороћа                                              

       Куцор Габриела                         Ципо Ибоља                            Пеце Тамаш  

       Хајналка Ерчи                            Атила Поша                             Фараго Берталан

      Биљана Хрњак                           Предраг Пуалић                       Фирстнер Роберт    

      Катица Матефи                         Јовица Марцикић                       Ђуро Зелић

     Ивана Гајић                                Андраш Брезовски                    Драгица Рашевић

     Марин Виден                                                                              Мирјана Ивановић

                                                                                                       Милан Заклан   

                                                                                                        Илија Ковачевић

                                                                                                       Сабина Догнар Тот

                                                                                                      Ивана Стојановић                        

                                                                                                      Јанош Мехескеи Киш

                                                                                                       Андраш Печенка