Поправни испит у јунском испитном року, школска 2020/2021

Болести животиња 22.06.2021.  10,00

 

Основи хирургије-23. 06. 2021.  10,00

 

Српски језик и књижевност - 

                            21.06.2021.  9,00    - писмени

                            23.06.2021.  9,00   - усмени